Domů O nás Zaměření Nabídka Reference Publikace Nejen o IT     EN

Reference a významné projekty

Klíčové

Úvodní studie zavedení IS pro několik institucí.
Návrh a zprovoznění metainformačního systému pro GŘ celní správy.
Podíl na tvorbě katalogu datových prvků celního řízení pro státní informační systém.
Návrh a programová realizace aplikace pro zpracování agendy vývozu s celoplošným nasazením na celních úřadech ČR. (nepřetržitý provoz aplikace na cca 1000 počítačích celní správy po dobu 4 let).
Analýza oblasti "celní řízení" pro MF GŘC.
Analýza zavedení systému společného evropského tranzitu zboží pro národní projekt.
Úpravy několika aplikací v oblasti pojišťovnictví.
Detailnější přehled
Rozsáhlejší aplikační práce :
bullet Vedení projektu "Vyhodnocení spolehlivosti strojírenských výrobků ČKD PRAHA" 75-85
bullet Metodické vedení projektu "Návrh a konstrukce naftového motoru" 86-89
bullet Zpracování projektu "Agenda ZN VHJ ČKD Praha" (návrh a programování) 83-85
bullet Účast na projektu "Automatizace úřadu vlády ČR" (programování) 91
bullet Vnitřní informační systém firmy SOFTIR (návrh a programování) 92
bullet Návrh a realizace úlohy sledování a vyhodnocení vývozu zboží pro Celní správu ČR 93-95
bullet Aplikace "Katalog" pro obsluhu metainformačního systému celní správy 98-04
bullet přepracování aplikace pro nový systém zpracování upomínek (Allianz, a.s.) 04-05
bullet úprava a údržba systému aplikací pro měsíční zpracování statistik (Allianz, a.s.) 05
bullet úprava a rozšíření aplikace pro práci s číselníky (Allianz, a.s.) 05-07
bullet úprava systému pro pojišťovnictví (WILLIS pro Albion, s.r.o.) 07-09
bullet Návrh a částečná realizace aplikace pro SQL Server (ČSOB Leasing, a.s.) 08-09
Analýzy Informačních systémů
bullet Datová a funkční analýza oblasti návrhu, konstrukce a provozu spalovacích motorů 86
bullet Srovnávací studie vhodnosti použití vývojových prostředí a DB systémů pro IS ČT Praha 92
bullet Posouzení a úprava nabídkových studií řešení IS Fakultní nemocnice v Praze a IS ČVUT Praha (pro CS-COMPEX a.s.) 92
bullet Úvodní studie integrovaného IS Obvodního úřadu Praha 1 92
bullet Globální datová a funkční analýza Celního úřadu Praha 92-93
bullet Návrh datové komunikace v IS Celní správy ČR 93
bullet Datová a funkční analýza projektu "vývoz" IS Celní správy ČR 93-94
bullet Analýza datové a procesní dimenze oblasti "celní řízení" 97-02
bullet Vývoj a zpracování metainformačního systému pro IS celní správy 98-04
bullet Analýza tvorby a údržby souboru číselníků pro GŘC ČR 00-03
bullet Návrh souboru datových prvků pro celní řízení a jejich vazeb na mezinárodní standardy (WCO a UNTDED) 01-03
bullet Připomínkování a náměty k novým verzím prováděcích vyhlášek k celnímu zákonu 94-03
bullet Oponentury materiálů odborných komisí EU v oblasti mezinárodního obchodu 01-04
bullet Návrh na řešení projektu IS pro Národní galerii Praha 04
bullet Úvodní studie pro projekt dořešení konverze dat VFP - Oracle pro Allianz, a.s. 06
bullet Návrh řešení inovace IS fy PragoBoard, s.r.o. 06
bullet Analýza IT infrastruktury gen.štábu MO (spoluúčast) 08
bullet Návrh řešení online upgrade databáze pro ČSOB Leasing, a.s. 09
Řízení
bullet Koordinace projektu "Materiálně-technické zásobování v ČKD PRAHA" 89
bullet Založení a vedení Rady odborníků ÚZ VT ČKD Praha 90
bullet Programové a organizační řízení celostátního sdružení DB klub uživatelů databázových systémů na PC 92
bullet Vedení projektu "Celní deklarace - vývoz" 93-95
bullet Spolupráce na tvorbě informační strategie Celní správy ČR 97-03
Jiné
bullet Spolupráce na lokalizaci FoxPro 2.0 a Visual FoxPro 3.0 do českého prostředí 97-03
bullet Vytvoření knihovny podpůrných modulů pro FoxPro 2.0 90-92
bullet Provozování Hot-line pro firmu DAQUAS s.r.o 91
bullet Školíme Visual FoxPro v.9 pro firmu DAQUAS s.r.o 06-10